(En català a sota)

 New Releases!

Futuro de Hierro “Paso en el Vacío” 12″ co-released with Opal Tapes! 99 copies in gold vinyl, 201 in black . See him in action and get your record now!

Zozobra s/t LP finally will be released on the 26th of September, 333 copies on black vinyl

Jaco 12″ is on the works at this precise moment, should be ready by October/November

More records planned to be released before the end of 2017, at least 3 small vinyl editions (50 copies) maybe another LP, stay tuned!


Tours/Events

Jaco/Futuro de Hierro/Zozobra will be on tour together in Spain/Portugal presenting their respective releases.

Simon Crab (Bourbonese Qualk) / Nocturnal Emissions will play in Madrid and at Out Fest (Portugal) in October

 Màgia Roja has been invited to participate in Sommerset House (London) Nocturnal City series pannel discussion “NEW SPACES: Breaking down barriers, building new structures, demystifying club culture” , along with representatives from Sonar festival (BCN), Siren Collective (LDN) and DIY space for London (LDN). This will be on the 14th of October

Comisarios de la Luz will DJ on MIRA Festival the 11th of November at its new 3D soundsystem. Watch these cool videos for his SunnO))) vs Lenny Dee and Einsturzende Neubauten vs Jah Warrior mash ups

Futuro de Hierro will be touring Netherlands/Belgium/France/UK/Lithuania/Germany/Poland on late November/December . Check the Tourdates and Contact if you’re up for organizing a show

Kollaps will be presenting their new LP in Europe and Spain on November/December  and we’re helping them with booking their european tour.  Check their Tourdates and get in Contact if you’re up for organizing a show


Crowdfunding

Thanks to everyone to make this possible, we love you all! We’re involved in the technical aspects of it. For now seems we’ll be open for Fiestas de Gràcia and close again until mid/late November.

Our Challenge, which appeared in The Quietus, still is on even when the crowdfunding passed. All our discography or free drinks for a whole year if you find a place like ours, the rules here

 


Nous llançaments!

El 12″ de Futuro de Hierro “Paso en el vacío” editat conjuntament amb Opal Tapes! Hi ha 99 còpies en vinil daurat i 201 en negre.  Aquí el pots veure en acció i aquí pots aconseguir el seu disc.

El disc de Zozobra s/t finalment sortirà el 26 de setembre, 333 còpies en vinil negre.

El 12″ de Jaco s’està fent en aquests moments i estarà llest per octubre/novembre.

Està previst treure més discs previstos abans de finals de 2017, almenys 3 petites edicions de vinil (50 exemplars), potser un altre LP, estigueu atents.


Gires/Activitats

Jaco/Futuro de Hierro/Zozobra faran una gira conjunta per Espanya/Portugal presentant els seus respectius llançaments.

Simon Crab (Bourbonese Qualk) / Nocturnal Emissions tocaran a Madrid i a l’Out Fest (Portugal a l’octubre.

Màgia Roja ha estat convidada a participar a la conferència de la sèrie Nocturnal City de la Sommerset House (Londres) “NEW SPACES: Breaking down barriers, building new structures, demystifying club culture”, juntament amb representants del festival Sonar (BCN), Siren Collective (LDN) I l’espai DIY de Londres (LDN). Això serà el 14 d’octubre.

Els Comisarios de la Luz DJ tocaran al festival MIRA l’11 de novembre amb el seu nou sistema de so 3D. Mireu els vídeos dels seus mash ups de SunnO))) vs Lenny Dee i d’Einsturzende Neubauten vs Jah Warrior.

Futuro de Hierro estarà de gira per Holanda/Bèlgica/França/Regne Unit/Lituània/Alemanya/Polònia a finals de novembre/desembre.

Kollaps estarán presentat el seu nou LP a Europa i Espanya a Novembre/Desembre i els estem ajudant amb el booking del tour.


Crowdfunding

Gràcies a tots per fer-ho possible, us estimem! Ara mateix estem involucrats en els aspectes tècnics. De moment sembla que obrirem a les Festes de Gràcia i tornarem a tancar fins a mitjans/finals de novembre.

El nostre repte, que va aparèixer a The Quietus, continua encara que el crowdfunding hagi passat. Tota la nostra discografia o begudes gratis durant tot un any si trobeu un lloc com el nostre, les regles aquí.

 

 

 

 

 

https://magiaroja.net/wp-content/uploads/2016/06/porta-mr-leon1.jpg