Zozobra

Orgin: Barcelona
Links: Bandcamp / Youtube

Genres: post-industrial/ spoken word/ noise

Description

An iconoclast inside the postindustrial mélange. His artistic voice is unique; vunerable and brutal at the same time, his subjects are-at its core-classic: love, identity, relationships. Taking clues from Coil and Nurse With Wound he samples live original sources in the most unadverted ways and creates different layers which he modifies through pedals which serve as backdrop to his lyrics where he digs deep into his most uncomfortable personal truths.

 

Un iconoclasta dins l’escena post-industrial. La seva veu artística es única: vulnerable i brutal al mateix temps, els seus temes són, en el fons, clàssics: amor, identitat, relacions. Prenent com influències Coil i Nurse With Wound, sampleja en directe les fonts de so més insospitades de forma inadvertida per a pasar a manipular les capes resultants a través d’efectes què serveixen de trasfons per a les seves lletres on explora les seves veritats més incòmodes fins a les últimes conseqüències.

 

Un iconoclasta dentro de la escena post-industrial. Su voz artística es única: vulnerable y brutal al mismo tiempo, sus temas son, en el fondo, clásicos: amor, identidad, relaciones. Tomando como influencias Coil y Nurse With Wound, samplea en directo las fuentes de sonido más insospechadas de forma inadvertida para pasar a manipular las capas resultantes a través de efectos que sirven como trasfondo para sus letras donde explora sus verdades más incomodas hasta las últimas consecuencias.