Ordre Etern

Barcelona
Facebook / Bandcamp / Youtube

Description

 

Following in the tradition of the dark and stark imaginary of artists such as Lorka and with distinct Mediterranean fire, the sound of Ordre Etern is bleak and vile as the void the spirit of their city represents. Ordre Etern is not the defeat but the struggle, the endless struggle, and the celebration of the endless crises-not just economic, but moral-of present times. With lyrics dark as the period that brought them to light, they speak of fighting and resisting in a cruel present, against adversity, urban and moral desolation and the divide between the two natures of man.
With feedbacking drums that ressemble guitars and guitars that ressemble shards of metal-without a single note-together with electronic and modified drums, synths and tímpani, Ordre Etern have created a dystopic postindustrial nightmare.

 

Seguint la tradició de la fosca i descarnada imaginari d’artistes com Lorka i amb diferent foc mediterrània, el so de l’Ordre Etern és ombrívol i vil com el buit de l’esperit de la seva ciutat representa. Ordre Etern no és la derrota, sinó la lluita, la lluita sense fi, i la celebració de les interminables crisi, no només econòmica, sinó moral dels temps actuals. Amb lletres fosques com el període que els va portar a la llum, parlen de lluitar i resistir de forma cruel present, contra l’adversitat, desolació urbana i moral, i la bretxa entre les dues natures de l’home.
Amb tambors feedbacking que ressemble guitarres i guitarres que ressemble fragments de metall-sense una sola nota-juntament amb tambors, sintetitzadors i timbals electrònics i modificades, Ordre Etern han creat un malson postindustrial dystopic.

 

Siguiendo la tradición del oscuro y rígido imaginario de artistas como Lorka y con distinto fuego mediterráneo, el sonido de la Ordre Etern es sombrío y vil como el vacío que el espíritu de su ciudad representa. La Orden eterna no es la derrota sino la lucha, la lucha interminable y la celebración de las interminables crisis -no sólo económicas, sino morales- de los tiempos presentes. Con las letras oscuras como el período que las llevó a la luz, hablan de luchar y resistir en un presente cruel, contra la adversidad, la desolación urbana y moral y la división entre las dos naturalezas del hombre.
Con los tambores de retroalimentación que se asemejan a guitarras y guitarras que se asemejan a fragmentos de metal -sin una sola nota- junto con los tambores electrónicos, modificados y tímpani, Ordre Etern ha creado una pesadilla post-industrial distópica.