Bio.
Cassandra Dada

Description.

Magia Roja’s chief designer (Bruxelles 1993) didn’t have time to finish her studies and she was already designing for us. Her design is influenced by Timothy Wyllie, the occultist symbolism, pop art, the aesthetics of underground posters from the 70’s-80’s and the old book covers. Her designs suggest in a lateral way the complex message which an event represents, apropiating herself from classical works to internet trash and working frequently with Leon Ka materials. The simplicity of her combinations transmits the idea of a possible and pragmatical utopia. She has done posters for shows of Embryo, Gnod, Consumer Electronics, Jochen Arbeit, Burial Hex, Putan Club…,between many others, and numerous designs from our own releases.

La dissenyadora principal de Màgia Roja (Brusseles 1993),no li va donar temps a acabar els seus estudis que ja estava dissenyant per nosaltres. El seu disseny combina a Timothy Wyllie i el simbolisme ocultista amb el pop art, l’estètica de cartelleria de underground dels 70’s-80’s i les portades de llibres antics, usant els medis en cartells que suggereixen de forma lateral el missatge complex que representa un event, apropiant-se desde obres classiques a deixalles literals i d’internet. La senzillesa de les seves combinacions transmet la idea d’una utopia pragmàtica i possible. Ha realitzat posters per concerts de Consumer Electronics, Jochen Arbeit, Embryo, Burial Hex, Gnod, Putan Club, Mirrors of Psychic Warfare ,d’entre molts altres, i varis dels dissenys dels nostres llençaments.