Màgia Roja té voluntat d’il·luminar una genealogia secreta d’artistes presents i passats, de qualsevol àmbit, que serveixin per explicar el present des de la seva fraccionada realitat sense caure en el cinisme, sempre amb la llum com a destinació.

 

Màgia Roja tiene voluntad de iluminar una genealogía secreta de artistas presentes y pasados, de cualquier ámbito, que sirvan para explicar el presente desde su fraccionada realidad sin caer en el cinismo, siempre con la luz como destino.

 

Màgia Roja has the will to light a secret genealogy of artists of the present and of the past, in any field, who will explain the present from their split reality without falling into cinism, always with light as destiny.

 

 

“Cualquier forma pero no de cualquier forma”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

victorcrowd2

Viktor L. Crux

ramoncrowd

Ramón “Auriga” Marcet

priscrowd

Primitiva “Pris” Querol

silviacrowd

Silvia “Konstance” Costan